Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2018

jalu

October 29 2018

jalu
Niemiecki pomnik ku pamięci Kameraden poległych w trakcie Wojny Światowej. Pazurek, Pendzialek, Pietruschka, Pioszczyk, Schamarczyk, Trzeciok, Urbanek, Wieczorek, Karkosch, Smykalla, Adamiecz, Boronski...
Reposted byplzupamarzenpanpancernyslova

October 25 2018

jalu
2775 72ea
Reposted bypl pl

October 11 2018

jalu
2012 e0b4
Reposted byplvictorianSilentForest

September 23 2018

jalu
9347 a910 500
Reposted byplpanpancerny

September 14 2018

jalu
Reposted byplwybuchmuzguTurekMenistanoipojaraslovapanpancernyBBartlolyloltfupffftxanthTehawankabercikinzynierckisbacknishe1januschytrusrobintsininaki-adip125Immortalyspenispenispenislolnotnecessarily

August 04 2018

jalu

July 15 2018

jalu
3618 3481 500
Reposted bypl pl

July 12 2018

jalu
0053 304d

July 02 2018

jalu

June 05 2018

jalu
8390 b87e
Reposted byplliczibankaoskiusuntopkz451piehuskotficaslowonaniedzielebrianmayjossiecelgitarowaaaAk0k0nutnikomuanislowanatorymyfuckingreality

May 09 2018

jalu
1264 2e14
Reposted byplhaberslova

May 06 2018

jalu
6172 ffc8
(zdjęcie robione ziemniakiem)
Reposted byplhaberki-adiwasnaeslovarhubarbrr

May 05 2018

jalu

April 22 2018

jalu
Play fullscreen
Ace Ventura, trip to Poland
Reposted byplosiu

April 08 2018

jalu
8638 4348
Reposted byplslova

April 05 2018

jalu

Warszawska mapa barbarzyństwa

Mapa stolicy w skali 1:20.000 wraz z inwentaryzacją zniszczeń popełnionych przez Niemców w latach 1939-1945 Mapa powstała w latach 1947-48, a wykonali ją na podstawie radzieckich zdjęć lotniczych L. Kowalski i Felicjan Piątkowski (późniejszy prof. Politechniki Warszawskiej).
Reposted byplslova

February 28 2018

jalu
0052 df32

February 20 2018

jalu
8716 e196 500
Reposted byplkukaklaudiuszDer-Kelleroskiblefujemichalkoziolslovaprzeciwdeszczowyfouolgushcarmenlunaolivierkmental-catstrzepybloodrainbow

February 08 2018

jalu
> Nie powiesz chyba, że skoro nie jest dozwolone zatłuczenie dziecka na śmierć książką, to wszystkie książki są zakazane?
Kaleka analogia. Lepsza byłaby "skoro nie jest dozwolony seks ze zwierzętami, to każdy rodzaj seksu jest zakazany". Btw. to że nazwałem to czarno-białym rozumowaniem, nie znaczy, że takie też jest moje rozumowanie :)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl